شرکت اپل تغییراتی را بر روی iOS 11 اعمال کرده است که به موجب آن دسترسی غیرمجاز به اطلاعات درون آیفون دشوارتر از گذشته می‌شود.