برای تهیه قارچ شکم پر پنیری قارچ ها به مدت نیم ساعت در فر پخته میشوند. بعد از آن پنیر بز که دارای خواص بسیاری است داخل قارچ ها جاسازی میشود. در...